Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług makijażowych poprzez Serwis. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marta Michałko prowadząca działalność Marta Michałko Make-Up z siedzibą w Koninie, NIP 665-261-84-85 

DEFINICJE

Administrator – Marta Michałko Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony
Strona – strona internetowa www.martamichalko.com

DANE OSOBOWE

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w  następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego 

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez portal Facebook oraz instagram

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Polityka plików “cookies” serwisu www.martamichalko.com

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane wurządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator  wykorzystuje te pliki do: 

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu 

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę 

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji

użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego 

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym

Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki  internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących  plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome:

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari:

www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej

użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez  serwis martamichalko.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.